Centrum VALUE: Pomożemy Ci wyostrzyć wizję na Twój Kierunek Kariery


Program Kierunek Kariery (Career Direct ®), zwany też Kompasem Kariery Crown, jest unikalnym programem pomagającym w odkryciu optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o badanie czterech sfer: osobowości, zainteresowań, umiejętności oraz kluczowych życiowych wartości. Dostępne dzisiaj testy profilowania dotyczą jednej lub dwu z tych sfer. Program Kierunek Kariery ujmuje wszystkie cztery z nich dając pełen profil potencjału osobowościowego.

 

 

 

Program skierowany jest do:

  • uczniów szkół ponadpodstawowych stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia
  • studentów planujących pracę zawodową
  • osób pracujących, które poszukują bardziej odpowiedniego dla siebie miejsca pracy
  • osób pracujących, które chciałyby optymalnie dopasować rodzaj wykonywanej w swojej firmie pracy do własnego profilu osobowości, talentów i umiejętności.

Program testu opracowany został przez międzynarodową organizację szkoleniowo-konsultingową Crown Financial Ministries, która prowadząc przez lata poradnictwo w dziedzinie personalnego zarządzania finansami i celami życiowymi, stwierdziła, że większość ludzi długotrwale zmaga się w dziedzinie kariery zawodowej. Przyczynami są m.in.: niewłaściwa praca lub wykształcenie, niedopasowanie rodzaju pracy do preferencji osobowościowych, brak jasnej wizji ścieżki kariery, powrót do pracy po przerwie, konieczność zmiany pracy lub zawodu (redukcja zatrudnienia, restrukturyzacja, rewolucja w zarządzaniu). Z programu Kierunek Kariery skorzystało już ponad 120 tysięcy osób w różnych krajach.

Work is not something which we only do.
Work is something which we live.
Your work defines you.
You need not only some work but work coming from a design of your personality.

blue

Posted 10 kwietnia 2017 by Kierunek Kariery