Profilowanie Współpracy Zespołowej: Personality I.D.® – Building Stronger Teams

 

PIDBanner1rs800vpx

 

Personality I.D.® jest ROZSZERZONYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC, przeznaczonym do zwiększania wydajności pracy, poprawiania pracy zespołowej oraz doskonalenia międzyludzkiej komunikacji. Zbudowany został przy użyciu metod psychometrii po to, by dostarczać użytkownikom jak najbardziej dokładnej i szczegółowej informacji o osobie badanej. Klientem może być pojedyncza osoba, małżeństwo, zespół złożony z pracowników lub wolontariuszy, lub nawet cała firma złożona z wielu zespołów.

W Personality I.D.® wymiary osobowości: Dyrektywny, Interaktywny, Solidarny oraz Celujący są nie tylko zmierzone, ale również szeroko objaśnione przy pomocy różnych cech opisujących typowe zachowania. Personality I.D.® nie osądza ludzi lecz pomaga im zrozumieć z czego wynikają różnice w ich zachowaniach. Osoby badane zostaną poproszone o odpowiedź na serię pytań. W oparciu o te odpowiedzi zostanie wygenerowany raport opisujący ich osobowość i typowe zachowania.

Raport Personality I.D.® jest napisany zrozumiałym językiem po to, by ludzie mogli lepiej rozumieć samych siebie i by dostosowali swe zachowania do otoczenia. Jest to przydatne w kontekście funkcjonowania zespołu pracowniczego, relacji handlowych, stanowisk kierowniczych lub innych kluczowych relacji.

Profil Personality I.D.® pomoże Tobie i Twemu zespołowi:

  • zwiększyć świadomość tego, jak ty reagujesz na konflikty, co ich motywuje, co stresuje oraz jak rozwiązują problemy,
  • umożliwić lepszą pracę zespołową, eliminować konflikty i polepszać porozumienie,
  • poprawić umiejętności pracy z klientem przez reagowanie na niego zgodnie z jego stylem,
  • zarządzać ludźmi skuteczniej przez rozumienie predyspozycji i priorytetów osób podwładnych oraz równorzędnych współpracowników,
  • stać się bardziej świadomym, wszechstronnym i skutecznym liderem.

 

Zaawansowane wersje Personality I.D.® stwarzają możliwość porównywania osób, zarówno dwóch pracowników w biznesie, jak i zestawiania wyników całego zespołu, istnieje też specjalny raport dla par małżeńskich. Oba indywidualne profile są ukazane na tym samym wykresie ze szczegółowym raportem komparatywnym. Jest w nim podana interpretacja podobieństw i różnic w profilach poszczególnych osób w każdym z czterech wymiarów osobowości.

Wersje zespołowe Personality I.D.® dostarczają zespołowi wykres wynikowy i jego opis oparty o poszczególne wyniki poszczególnych członków zespołu. W raporcie zamieszczona jest charakterystyka zbiorowego profilu ale też pokazane są wykresy poszczególnych członków co ukazuje ich różnorodność, szczegółowa analiza tej różnorodności jest rzetelnie pokazana. Kombinacja wszystkich tych możliwości: raporty dla jednostek, raporty porównawcze, raporty dla małżeństw i zastosowania biznesowe sprawiają, że jest to bardzo ROZSZERZONA I UDOSKONALONA wersja testu opartego o koncepcję DISC.

Indywidualny profil osobowości jako podstawa profilu zespołowego

 

 

Posted 26 Maj 2016 by Kierunek Kariery

%d blogerów lubi to: