Czym jest coaching?

Jest to metoda rozwoju w dziedzinie zarządzania kompetencjami i celami stosowana zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej życia.

Celem coachingu jest wspomaganie naturalnych procesów: planowania, wyznaczania celów, poszukiwania zasobów, uczenia się poprzez ich przyspieszanie, nazywanie, klarowanie oraz modyfikację. Wspomaganie to odbywa się poprzez proces dialogu, słuchania, werbalizowania dążeń, porozumienia, czyli w warunkach ułatwiających identyfikację właściwych celów i metod skutecznego i systematycznego ich osiągania. Dla ludzkiej psychiki jest naturalnie skuteczniejsze i łatwiejsze osiąganie celów w warunkach synergii, czyli dobrego, pozytywnego współdziałania z innymi, w warunkach bycia wysłuchanym i zrozumianym przez inną osobę mającą doświadczenie we wrażliwym podejściu do człowieka z głęboką analizą tego, gdzie się on obecnie znajduje względem swoich celów, gdzie chciałby dojść i jak w obecnych jego warunkach może tam trafić. Jest to istotne zwłaszcza dzisiaj, gdy wielość zajęć, spraw, celów do osiągnięcia utrudnia proces koncentracji na właściwych celach, ich identyfikacji i systematycznego do nich zmierzania.

Przykładowe rodzaje coachingu:

  • Indywidualny / w grupie / grupowy / organizacyjny
  • Biznesowy / kariery / życiowy / zdrowia / duchowy / przywództwa / relacji (EQ)
  • Rozwiązywanie problemów / tworzenie

Coaching ma swoje korzenie w mentoringu i consultingu, czyli w poradnictwie osobistym i doradztwie zawodowym, jednakże rola coacha koncentruje się bardziej na wspomaganiu wykorzystania naturalnych cech osobowości oraz zdolności osoby w procesie jej rozwoju i osiągania celów, niż na dawaniu bezpośrednich rozwiązań czy instrukcji. Dlatego coaching pomaga nie tylko w osiąganiu bieżących celów, ale przyczynia się także wydatnie do rozwoju i wzmocnienia potencjału osobowościowego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

Posted 25 sierpnia 2011 by Kierunek Kariery

<span>%d</span> blogerów lubi to: