Profilowanie Osobowości: Personality I.D.®

 

PIDBanner21rs800vpx

 

Urodziliśmy się z pewnymi różnicami osobowości i dlatego motywują nas różne okoliczności, okazje i środowiska. Te różnice w motywacji umożliwiają nam wykonywanie pewnych rzeczy lepiej niż innym ludziom.

Odmienny nie znaczy gorszy; dlatego powinniśmy akceptować i szanować tych, których osobowości nie są podobne do naszej. Nie jest naszą rolą zmienianie innych.

Wszyscy ludzie, niezależnie od profilu, mają strony mocne i słabsze. Różnorodność profili nie może przy tym być wykorzystywana jako argument, by tolerować złe nawyki czy niedoskonałości charakteru.

Poprzez zrozumienie naszych osobowości, oraz zrozumienie w jaki sposób inni się od nas różnią, jesteśmy lepiej wyposażeni do zarządzania samymi sobą i do skuteczniejszej współpracy z innymi.

Personality I.D.® dostarcza osobie badanej szczegółowej informacji o jej profilu osobowości. Każdy raport wynikowy z testu Personality I.D.® podaje interpretację wyników i opisuje relacje pomiędzy poszczególnymi wymiarami (niezależnymi charakterystykami) osobowości. Profil jest opisywany w wyrazisty sposób i podaje badanej osobie opis konkretnych zachowań w pięciu do dwudziestu dwóch kategoriach w zależności od typu raportu wynikowego i jego przeznaczenia. W raporcie wynikowym klient otrzymuje szczegółowe wyjaśnienia, a nie tylko sam punktowy wynik i ogólny opis.

Personality I.D.® poprzez zindywidualizowane raporty daje możliwość odkrywania unikalnego wzoru każdego człowieka, a także odblokowywania potencjału zespołów.

Pomaga ono w podejmowaniu świadomych decyzji o zatrudnieniu, umieszczaniu odpowiednich osób na odpowiednich stanowiskach, zwiększeniu sprzedaży, zredukowaniu rotacji oraz poprawieniu wydajności całego zespołu i wyników poszczególnych osób. Dostarcza także informacji o zachowaniach finansowych dla każdego profilu.

Wykorzystanie testu Personality I.D.® w budowaniu zespołu lub podnoszeniu jego skuteczności

 

PIDlogo80

 

Posted 26 Maj 2016 by Kierunek Kariery

%d blogerów lubi to: