Przykłady z raportu wynikowego

 

Wyniki testu są podsumowane w 33-stronicowym raporcie przedstawiającym w formie graficznej i opisowej różne analizy ujmujące wiele płaszczyzn charakterystyki osobowości:

Na ogół każdy człowiek posiada pewien zbiór zainteresowań i zdolności. Test umożliwia określenie poziomów zainteresowań lub zdolności osoby na tle średniej społecznej i wydzielenie tych spośród nich, które powinny być wykorzystywane w sferze zawodowej, w odróżnieniu od tych, które powinny pozostać np. w sferze hobby:

Istotną częścią testu obok określenia stopni zainteresowań i zdolności jest profilowanie cech osobowości dające również mocne wskazania do wyboru najbardziej odpowiednich zawodów i miejsc pracy. Test określa m.in. poziom dominacji, ekstrawertyzmu, kreatywności czy stopień gotowości podejmowania ryzyka. Te i inne charakterystyki badane w teście mają zasadnicze znaczenie dla wyboru miejsca pracy najbardziej efektywnego pod kątem osiągnięć, samorealizacji, spełnienia i satysfakcji w życiu zawodowym:

 

Test pozwala również określić ogólny poziom stresu w życiu osoby, nieraz uświadamiając jej fakt jego istnienia.  Z powodu patrzenia przez człowieka z subiektywnego punktu widzenia stres często pozostaje niezauważany i jest traktowany jako stan normalny. Wykrycie stresu daje możliwość określenia jego potencjalnych przyczyn i co za tym idzie ich usunięcia lub w poważniejszych przypadkach, np. wypalenia zawodowego czy depresji, wskazania na potrzebę zasięgnięcia porady lub podjęcia terapii u specjalisty.

Raport może być przedstawiony w różnych językach, także w polskim.

Przykłady pełnego raportu wynikowego:
Przykład raportu zawodowego
Przykład raportu edukacyjnego

Copyright © by Crown Financial Ministries 2012

 

Posted 29 stycznia 2012 by Kierunek Kariery

%d blogerów lubi to: